Türk Dili ve Edebiyatı

Tarihçe

17 Kasım 1958 tarihinde öğretime başlayan bölümümüz; Türk dili, edebiyatı ve folklorunu ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve yaygın hâle getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hususta Türk kültürünün temelini oluşturan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten bugüne kadar ortaya konulmuş sözlü ve yazılı ürünleri araştırarak geçmiş ile yeni nesiller arasında bir köprü vazifesi görmek, bölümümüzün temel misyonunu teşkil etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren bölümümüzde görev yapmış pek çok öğretim üyesi de bu misyonu kendilerine şiar edinerek bölümümüzün akademik açıdan güçlü ve yetkin olmasını sağlamaya çalışmıştır. Kuruculuğunu Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın yaptığı bölümümüze başlangıçtan itibaren Ali Nihat TARLAN, Ahmet CAFEROĞLU, Şinasi TEKİN, Gönül ALPAY TEKİN, Güler GÜVEN, Kaya BİLGEGİL, Selahattin OLCAY, Haluk İPEKTEN, Mehmet AKALIN, Mustafa İSEN, Şerif AKTAŞ, Orhan OKAY, Muhan BALİ, Harun TOLASA, Umay GÜNAY, Efrasiyap GEMALMAZ, Recep TOPARLI, Saim SAKAOĞLU, Bilge SEYİDOĞLU, Celal TARAKÇI, Turgut KARABEY, Ali Berat ALPTEKİN, Abdulbaki ÇETİN, Orhan Kemal TAVUKÇU, Metin AKKUŞ ve Avni GÖZÜTOK gibi pek çok öğretim üyesi emek vermiştir. Mezkûr akademisyenlerden birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde hem öğretim üyesi olarak hem de yönetici olarak farklı görevlerde bulunmuşlar ve bulunmaya devam etmektedirler.