Türk Dili ve Edebiyatı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir gençliğin yetişmesini üstlenen, nitelikli öğretim elemanları ile bilim üreten, ürettiği bilimi ve birikimi insanlık yararına kullanan, uluslararası standartları yakalama gayreti içinde olan bir bölümdür. Ayrıca milletimizin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihî gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak; bir milletin kültürünü, hayat tecrübesini, dünya görüşünü ifade eden edebiyat ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde incelemektir. Lisansüstü misyonumuz, doktora programına devam edebilecek nitelikte ve sayıda bilim uzmanı öğrenciler yetiştirmektir. Buna bağlı olarak çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden de aydınlatmak; Türk dili ve edebiyatına yaptığı katkının yanında çalışmalarını uluslararası sahada da tanıtabilmek; bu sayede evrensel çalışmalara katkıda bulunabilmek. Bunu yaparken Türk kültürünün kaynaklarını araştırmak; ürünleri yazar, eser, devir bağlantıları içinde ele alarak, bunların inceleme yöntemlerini geliştirmek; yapılan inceleme sonuçlarını dil ve edebiyat açısından değerlendirebilmektir.   Vizyon Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilini ve edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, bilgi üreten, akademik anlamda, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getirmede tüm sosyal bilimlerden ve kaynaklardan yararlanabilen bir bölüm olmaktır. Ayrıca Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Türk Kültürü alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yaparak Türklük bilimine katkıda bulunmak ve bilimsel düşünme yeteneği kazanmış, nesnel, akılcı, araştırıcı, dalında yetkin bireyler yetiştirmektir.