Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Nihangül Daştan’ın “Türkiye’nin Kültürel Miras Politikalarının 100 Yıllık Geçmişi, Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi ve Gelecek İçin Öneriler” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi desteklendi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nihangül Daştan’ın yürütücülüğünde sunulan “Türkiye’nin Kültürel Miras Politikalarının 100 Yıllık Geçmişi, Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi ve Gelecek İçin Öneriler” başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 tarafından desteklenmeye lâyık görüldü.