Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

7 Bölge Türkülerimiz Konseri

Öğr. Gör. Ömür KARACA’nın yönetiminde, Türk Halk Müziği öğrencilerinin icrasıyla gerçekleştirilen

“7 Bölge Türkülerimiz” konulu konseri, davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.