Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dijitalleşme Komisyonu

Dijitalleşme Komisyonu

Dijitalleşme Komisyonu Nedir?

Dijitalleşme Komisyonu, dijital dönüşüm süreçlerini yönetmek, dijital teknolojilerin etkin kullanımını sağlamak ve bu alanda politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla oluşturulan bir komisyondur. Bu komisyonlar genellikle hükümetler, uluslararası organizasyonlar, büyük şirketler veya sivil toplum kuruluşları tarafından kurulabilir. Temel hedefleri, dijital teknolojilerin toplumun ve ekonominin çeşitli alanlarında yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Dijitalleşme Komisyonu’nun Başlıca Görevleri Şunlardır:

  1. Strateji Geliştirme: Dijitalleşme ile ilgili ulusal veya kurumsal stratejiler ve politikalar oluşturmak.
  2. Düzenlemeler ve Standartlar: Dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili düzenlemeler ve standartlar belirlemek.
  3. Dijital Altyapı: Dijital altyapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli adımları atmak.
  4. Eğitim ve Bilinçlendirme: Dijital becerilerin artırılması için eğitim programları düzenlemek ve toplumun dijital okuryazarlık seviyesini yükseltmek.
  5. İnovasyon ve Araştırma: Dijital yeniliklerin ve teknolojik araştırmaların desteklenmesini sağlamak.
  6. Güvenlik ve Gizlilik: Dijital güvenlik ve veri gizliliği konularında gerekli önlemleri almak ve farkındalık yaratmak.
  7. İşbirlikleri: Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini teşvik etmek ve koordine etmek.

Misyon

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Dijitalleşme Komisyonu’nun misyonu, fakültenin eğitim, araştırma ve idari süreçlerinde dijital teknolojilerin entegrasyonunu sağlamak, dijital dönüşümü desteklemek ve dijital becerilerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Bu misyon, fakültenin dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniden şekillenmesini ve daha rekabetçi, verimli ve yenilikçi bir eğitim ortamı sunmasını amaçlar.