Zootekni Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından hayvan yetiştiriciliği, refahı ve ıslahı konularında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim verilmekte, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmakta, bölge hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmekte, proje hazırlama, fizibilite ve teknik konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Ana Bilim Dalımız ülkemizde stratejik öneme sahip hayvansal orijinli besin maddelerinin kalite ve kantitesini artırmak amacıyla eğitim ve araştırmalara yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Ana Bilim Dalımız öğrenci uygulamaları ve bilimsel araştırma kapsamında Üniversitemiz Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde faaliyet gösteren; süt sığırcılığı ünitesi, kanatlı ünitesi, koyunculuk ünitesi ve atçılık birimlerinden etkin bir şekilde yararlanmaktadır.