Zootekni Anabilim Dalı

Tarihçe

Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalımız, 30 Mayıs 1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurumuştur. Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ekrem LAÇİN yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda; Prof. Dr. Ekrem LAÇİN, Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ÇOBAN, Prof. Dr. Ömer ÇOBAN, Doç. Dr. Fatih YILDIRIM, Doç. Dr. Murat GENÇ, Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZENTÜRK ve Arş. Gör. Ali Osman KESEN görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız 11 doktora ve 9 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.