Zootekni Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir yer tutan Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünde yer alan Zootekni Ana Bilim Dalı, Fakültemizin 26 yıllık geçmişinde olduğu gibi gelecekte de lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda nitelikli eğitimi gerçekleştirmeye devam etmektedir. Zootekni genel anlamda teknik ve modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bilim dalıdır. Çiftlik hayvanlarından daha fazla verim elde etmek, böylece verimli ve karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı ve davranışları da dikkate alarak, hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakımı, beslenmesi, ıslahı ve sağlık koruma kuralları ile ilgili gerekli bilgileri veren; bu alanda yeni bilgiler ve teknikler geliştirmeye çalışan bilim dalıdır.