Zootekni Bölümü

Laboratuvarlar

Zootekni Bölümünde Anatomi-Süt-Yem Analiz-Biyoteknoloji-Arıcılık ve uygulama laboratuarları ile Bilgisayar kullanımı laboratuarları mevcuttur.
Bölüm laboratuvarlarında öğrenci uygulamaları ve araştırmalarda öngörülen çeşitli analizler yapılmaktadır.

1-Bilgisayar Laboratuvarı

2-Arıcılık Laboratuvarı

3-Süt Analiz Laboratuvarı

4-Anatomi Laboratuvarı

5-Yem Analiz Laboratuvarı

6-Genetik Laboratuvarı

7-Biyoteknoloji Laboratuvarı

Arıcılık laboratuvarında ana arı yetiştirme ve yapay tohumlama alanlarında eğitim verilmektedir.
Yem analiz laboratuvarında ise temel yem analizleri yapılarak kamu ve özel sektöre hizmet sunulmaktadır.
Bunlar;
Weende analizleri (kuru madde, ham protein, ham yağı, ham kül, ham selüloz),
NDF, ADF ve ADL analizleri,
glukoz, şeker ve nişasta analizleridir.
Biyoteknoloji laboratuvarında yağ asidi analizleri yapılmaktadır.
Genetik laboratuvarı her türlü genetik çalışmanın yürütülebilmesine olanak sağlamaktadır.
Anatomi laboratuvarında etin fiziksel, duyusal organoleptik özellikleri araştırılmaktadır.
Süt analiz laboratuvarında İneklerden bireysel olarak elde edilen süt nümunelerinin süt kompozisyonu analizileri yapılmaktadır.