Zootekni Bölümü
Zootekni Bölümü
Zootekni Bölümü

Mezuniyet Sonrası Eğitim Olanakları

Yüksek Lisans Programı: Öğrenciye yüksek lisans derecesi sağlar. Öğrenci 24 kredi saatlik dersleri geçer, kredisiz 1 adet seminer sunar. Yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunur.

Doktora Programı: Yüksek lisans derecesine sahip adaylar doktora programı için başvururlar. Başvuru için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil sınavlarından en az 55 Puan (veya denk) almaları gerekir. Doktora öğrencileri 24 kredi saat dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavına girer. Başarılı olursa Doktora tezini hazırlayıp jüri önünde savunurlar.