Zootekni Bölümü
Zootekni Bölümü

Programın Amacı, Misyonu ve Vizyonu

Zootekni Programının amacı, misyon, vizyonu ve stratejik hedeflere ulaşma modeli iç ve dış paydaşlarlarla belirli tarihlerde yapılan toplantılar sonucunda güncellenmektedir. 

Programın Amacı

Ekonomik olarak hayvan ve hayvansal ürünler elde etmek üzere evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve ıslahı konularında öğrencilere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, araştırma ve uygulama yaptırmak, Hayvancılık konusunda uzman, ülke ve bölge hayvancılığını kalkındırmada görev alacak insangücünü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Misyonumuz

Çağın gerektirdiği bilgilerle donanımlı, disiplinli, öz güven sahibi Ziraat Mühendisi Zooteknistler yetiştirmek. Bölge ve ülke hayvancılığının beklentilerine problem odaklı bilimsel araştırma ve projeler ile cevap verebilmektir.

Vizyonumuz

Güçlü akademik kadrosuyla ve bilimsel etkinlikleri ile bölgemizde ülkemizde ve uluslar arası düzeyde örnek alınan akademik birim olmaktır.  Bölge ve ülke çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık ve materyal ihtiyacına cevap verebilen bir birim olmaktır.