Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1961 yılında Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Eğitim Enstitüsü, Ali Ravi İlkokulu binasında eğitim öğretime başlamış ve 1963 yılında bugünkü Yoncalık yerleşkesine taşınmıştır. 1967-68 öğretim yılında 2 yıl olan öğrenim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Erzurum Eğitim Enstitüsü, 1973’te Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü adını almış ve 1979’da 4 yıllık Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girmesi ile de Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilerek Atatürk Üniversitesi çatısı altına alınan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi dekanlık görevine ilk olarak Prof. Dr. Kaya Bilgegil getirilmiştir.

Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde Sosyal Bilgiler Bölümü Tarih-Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya-Tarih Öğretmenliği Programları bulunup ayrı anabilim dalları yapılanması görülmemiştir. 1982-1983 öğretim yılında kurum fakülte haline getirilince Sosyal Bilgiler Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı şeklinde yapılanmaya gidilmiştir. 1994 yılında anabilim dalları bölüm haline getirildiğinden Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı, Tarih Eğitimi Bölümü olmuştur. Tarih Eğitimi Bölümü başkanlık görevi yapısal değişikliğe kadar Muammer Demirel tarafından yürütülmüştür.   

1996 yılında Fakültenin bazı bölümleri ile birlikte Tarih Eğitimi Bölümü Atatürk Üniversitesi merkez yerleşkesine taşınmış, diğer bölümleri de Yoncalık yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmiştir.  Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayı ile aldığı karar gereğince Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. Bu süreçte Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü kurulmuş ve bu bölümün anabilim dallarından biri de Tarih Eğitimi Anabilim Dalı olmuştur. Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 5 yıllık (3,5+1,5) Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci yetiştirmeye başlamış ve bu programın ilk mezunları 2003 yılında verilmiştir. 5 yıllık programın (2002-2003 ve 2007-2008 öğretim yıllarında müfredat değişikliğine gidilmekle birlikte) 2012-2013 öğretim yılında en son öğrencileri alınmıştır. 2013-2014 öğretim yılında ise programa kontenjan açılmamıştır. 2014-2015 öğretim yılında Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 4 yıllık Tarih Öğretmenliği Programı başlatılmıştır. Bu süreçte Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri için (4+1,5) sistemiyle başlayan formasyon ağırlıklı bir tamamlama programı gerçekleştirilmiştir.

Keza süreçte Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün ismi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü olmuştur. Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları 2018 yılında YÖK Genel Kurul kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereği ilgili kurul tarafından hazırlanan yeni müfredat programı 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anabilim Dalımız tarafından yürütülmektedir. Yeni müfredat programında meslek bilgisi dersleri 50 kredi/88 AKTS, genel kültür dersleri 27 kredi/42 AKTS, alan eğitimi dersleri 74 kredi/110 AKTS olup toplamda 151 kredi/240 AKTS değerine sahiptir.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 1 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev almaktadır.