Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yabancı Dilleri Yoluyla Kültürleri Tanıma Paneli

30 Haziran 2021 tarihinde  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Bölümünün “Kırgızistan-TürkiyeManas Üniversitesinin 25. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri” kapsamında düzenlemiş olduğu Yabancı Diller Yoluyla Kültürleri Tanıma Paneli’ne bölümümüz araştırma görevlilerinden Esma SÖNMEZ ÖZ “Türkçenin Dizgesel  Birliktelikleri Üzerinden Dil Verilerinin İncelenmesi” başlıklı sunumuyla katılmıştır.