Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Bölüm Tanıtımı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümümüz ülkemizde eksikliği hissedilen sadece dilde yetkin değil aynı zamanda kültürel ve sosyal konularda da güçlü bir altyapıya ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze uzanan gelişimiyle birlikte bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifi, bölüm öğrencilerini farkındalık düzeyi yüksek, öğrenme ve araştırmayı bir yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler arasına yerleştirecektir.  Bu bağlamda, edebiyat, felsefe, dil ve diğer sosyal bilimler disiplinlerini de içinde barındıran Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerine sadece kendi kültürlerini ve değerlerini değil, aynı zamanda kültürlerin perspektiflerini de anlama yetisi ve karşılaştırmalı bir eleştirel bakış açısı edinimi sunar. Ayrıca, program içeriğinin küreselleşen dünyanın ortak dili haline gelen İngilizceyi de kapsaması, kültürlerarası etkileşimin öncelikli olduğu 21. yüzyıl da İngilizce ile Türkçe arasında köprü görevi üstlenerek bu bölümü tercih edecek adaylara bir kültür ve iletişim uzmanı olarak mezun olmalarına olanak tanır. 


Ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi sahip olduğu seçkin akademik personeli, gelişmiş fiziksel imkânları ve bilimsel, kültürel, sosyal olanaklarıyla güçlü bir alt yapıya sahiptir. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim binası olma özelliğine sahip olan ve 2019 yılında inşası tamamlanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, yeni binasıyla toplamda 42.300 metrekare kapalı alana sahiptir. Fakültede 52 derslik, 20 amfi, 310akademik ve idari personel odası, 235 kişilik konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Binanın ikinci katında yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü sınıflarının donanımı ve öğrenci kapasitesi olarak eğitim-öğretime hazırdır.