Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün  vizyonu, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan bir bölüm olmaktırProgramın misyonu sosyal bilimler alanında, bilimsel ilke ve işleyişi kavramış, problem çözme yöntemlerine vakıf, sosyal bilimlerle hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonu güçlü; bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif, kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini tüm dünya ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir.