Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Bölüm Kurulu Kararları

2021-2022 öğretim yılı itibariyle Amerikan Kültürü ve Edebiyatına kayıt yaptıracak olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin YDS’den en az 80 Puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen sınavlar ile Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen sınavlardan eş değer bir puan almış olmaları ve sınav sonuç belgelerini Atatürk Üniversitesi Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm ve Anabilim Dallarında Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilen tarihlerde teslim etmeleri halinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık sınıfından muaf olmalarına Bölüm Kurulumuzca karar verilmiştir.