Bölüm Kurulu Kararları

Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları ile Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm/Anabilim Dalları Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 6. Bendine istinaden “Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavlardan birinden başarılı olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri öğrencilerin kayıtlı oldukları birim Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar verilir. Bu öğrenciler belgelerini Eğitim-Öğretim Yılının ilk haftasında teslim etmek zorundadırlar.”

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün 18 Mayıs 2021 tarihli 2100132072 sayılı kurul kararınca 2021-2022 öğretim yılı itibariyle Amerikan Kültürü ve Edebiyatına kayıt yaptıracak olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin YDS’den en az 80 Puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen sınavlar ile Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen sınavlardan eş değer bir puan almış olmaları ve sınav sonuç belgelerini Atatürk Üniversitesi Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm ve Anabilim Dallarında Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilen tarihlerde teslim etmeleri halinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık sınıfından muaf olmalarına karar verilmiştir.