Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Tarihçe

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü çeşitli dünya ülkelerinde ve ülkemizdeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde, akademik ve toplumsal yaşamın bütün aşamalarında kendisine yer bulmuş, dil, edebiyat ve kültür bağlamında önemli bir disiplindir. Uluslararası bilimsel iş birliğini öne çıkaran yapısı ve güçlü kurumsal kimliğiyle Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 2016 yılında Prof. Dr. Ahmet BEŞE’nin girişimleriyle üniversitemizin müracaatı sonucu YÖK tarafından kabul edilerek Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün ilk öğretim üyesi Dr. Deniz ARAS, Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine 2018 yılında atanmıştır.  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 2021 yılı itibariyle 1 profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirerek eğitim-öğretime başlamıştır.