Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi Cansu Gür “5th International Aegean Conference On Social Sciences & Humanities” Konferansına Katıldı

Dr.Öğr.Üyesi Cansu GÜR ile Yüksek Lisans öğrencisi Haitham ALMHAMMAD “A Review of Contributory Factors to the Diversity among Sign Languages in the Arab World” başlıklı bildiri ile 25-26 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen 5Th International Aegean Conference On Social Sciences & Humanities Konferansına katıldılar.