Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi Cansu Gür’den WEB OF SCIENCE VE SCOPUS İLE TARANAN DERGİDE ARAŞTIRMA MAKALESİ

Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜR’ün Amsterdam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beyza SÜMER ile birlikte hazırladığı “Learning to introduce referents in narration is resilient to the effects of late sign language exposure” başlıklı araştırma makalesi Web of Science (ESCI) ve Scopus veri tabanları ile taranan Sign Language & Linguistics (25:2) dergisinde yayınlanmıştır.

https://benjamins.com/catalog/sll.21004.gur