Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Toplumsal Duyarlılık Projesi

Arş Gör. Esma Sönmez Öz’ün yürütücülüğünü yaptığı “Malatya Depreminin Yaralarını Sarıyoruz” adlı Toplumsal Duyarlılık Projesi gerçekleştirilmiştir.