Bitki Koruma Bölümü

Yüksek Lisans Seminer

Danışmanlığını bölümümüz öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Erol YILDIRIM’ın yaptığı yüksek lisans öğrencisi Ümit KARAHAN, Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) (Targioni Tozzetti, 1886) (Hemiptera: Diaspididae) adlı seminer sunumunu gerçekleştirmiştir.
Başarılarının devamını dileriz.