Bitki Koruma Bölümü

Programın Eğitim Amacı

Programın Eğitim Amacı: Bitki koruma programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin zararlı, hastalık ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.
 
Programda Verilen Belli Başlı Dersler: Bitki koruma programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
 
Gereken Nitelikler: Bitki koruma alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.