Bitki Koruma Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Tarihe adını yazdırmış ender bir şahsiyetin ismini taşıyan üniversitenin üçüncü sırada kurulan fakültesinin önemli bir bölümün ismidir Bitki Koruma Bölümü.

Bölüm, uluslararası yetkinliğe sahip, nitelikli ve toplumsal değerlere saygılı çağdaş bitki korumacılar yetiştiren, sürdürdüğü eğitim ve araştırmaları daha üst seviyeye ulaştıracak faaliyetler içerisinde bulunan, bölge ve ülke üreticilerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek uluslararası standartlarda bilgi ve teknoloji üreten araştırmalar yapan bir birimdir.

Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara teorik ve pratik olarak çözümler üretebilen, çok yönlü düşünebilen, olayları çözmede entegre olabilen, bilim ve teknolojiyi kalibre ederek kullanabilen ve sahada her yönüyle donanımlı mezunlar sunan bir oluşumdur.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği teknoloji ve bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan, iç ve dış paydaşlarıyla koordineli çalışan, verdiği eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleriyle örnek teşkil etmeye devam eden ve bu konuda saygınlığı asla kaybetmeyen bölüm, vizyonunu topluma ve yaşama sınırsız katkı olarak hedeflemiştir.

TEMEL DEĞERLER

Bitki sağlığı ana temasını içinde çalışmalarına yön veren Bitki Koruma Bölümü, bu alanda bütün eksiklikleri tamamlayacak boyut, hakimiyet ve yeterli donanım ve akademik yapıya sahip kaynakları bünyesinde barındırmaktadır. Bitki koruma bölümü, kurulduğu 1977’den bu yana Doğu Anadolu bölgesinde karşılaşılan her türlü hastalık zararlı ve yabancı ot konusundaki tüm sorunları ivedilikle çözmeyi temel ilke ve temel değer olarak benimsemiştir.

Bu ilkeler doğrultunda, Kaliteli, rekabetçi, bilgili mezun verecek nitelikte eğitim öğretim sürdürüyor olması, takım bilinci ve ruhu oluşturarak özgün araştırmalar yapması, kanun ve yönetmelikleri temel alarak, kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermesi, bilimin evrenselliği doğrultusunda işbirliğine ve desteğe her zaman açık olması, bölümün temel değerlerini oluşturmuştur.