Bitki Koruma Bölümü

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Hayallere Ortak Olalım

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Erol YILDIRIM’ın yaptığı “Hayallere Ortak Olalım” isimli proje kapsamında; dijitalleşen Dünya ile birlikte kitaplara erişim belli bir kesim için kolaylaşırken, belli bir kesim için ise hala zordur. Evinde interneti olmayan birçok çocuk bu dijitalleşen dünyaya erişememektedir. Bilindiği üzere çocukluk dönemi tüm alışkanlıkların kazanıldığı kısa bir dönemi kapsamakta ve birçok temel alışkanlıkta bu dönemde kazanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, maddi imkânsızlıklar sebebiyle dijital kitaplara erişemeyen ikinci sınıf öğrencilerine sınıf kütüphanesi kurmak, alınan bu kitaplar sayesinde öğrencilerin düzenli okuma alışkanlığı kazanması, kelime hazinelerinin artması, okuma- anlama hızlarının gelişmesi ve hayal güçlerinin zenginleşmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Alınan kitaplarla öğrenciler arasında bir okuma etkinliği düzenlenmiş ve öğrencileri bir okuma yarışına sokulup bu öğrenciler arasında kitap okuma yarışmaları yapılmıştır. Ayrıca, her kitabın içerisinden çıkan sorular öğrenci mevcuduna göre fotokopileri çekilip öğrenciler bu okudukları kitaptan bu sorularla sınav yapılmışlardır. Böylece, başarılı öğrenciler saptanarak başarı belgesi düzenlenip başarılı derecesi de belirtilerek her bir öğrenciye verilmiştir

Projemizi destekleyerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmamıza imkân veren Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz.

 

Böceklerden Korkmuyorum

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim BULAK KORKMAZ tarafından hazırlanan proje kapsamında, böcekleri zararlı olarak gören ilkokul çağındaki çocuklara böceklerin yararlarının zararından daha fazla olduğunu anlatılmış ve çocukların böceklere karşı bakış açısının olumlu yönde değişmesine ve böceklerin korkulacak canlılar olmadığı aksine korumamız gereken canlılar olduğu konusunda bir farkındalık oluşmasına imkan sağlamıştır.

Ayrıca her bir öğrenciye Atatürk Üniversitesi adına hediye edilen kitaplar sayesinde de böcekler hakkında daha fazla bilgi edinebilme imkânı sunulmuştur.

Projemizi destekleyerek öğrencilere böcek farkındalığı kazandırmamıza yardımcı olan ve bizleri de öğrencilerle buluşturarak farklı bir deneyim kazanmamıza imkan veren Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz.

  

 

Genç Bitki Korumacılar

Bitki Koruma son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Yeşim BULAK KORKMAZ’ın danışman olduğu proje kapsamında, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleklerine farklı bir bakış açısı kazanmalarına bir nebzede olsa da katkı sağlanmıştır. Bölüm mezunlarının özellikle özel sektörde hangi alanlarda aktif olarak rol alabilecekleri kamuda hangi kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri ve mezun olunca alınacak olan lisans diploması ile her kapının kilidinin açılmasını sağlayan bir anahtar olduğunu vurgulamıştır.

Projemizi destekleyerek öğrencileri sektörden birileriyle buluşturmamıza imkan veren Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz.

Hayat Bayram Olsa

Geleceğimiz olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir gösteri sunmalarına yardımcı olunmuştur. Maddi imkansızlıklar sebebiyle kutlama programlarında yer alamayan öğrencilerin bu mutsuzluğunu, mutluluğa çevirip onların kendi günlerini eğlenceli bir gösteri yaparak geçirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi adına, gösteride kullanılmak üzere 23 Nisan temasına uygun kırmızı beyaz giyisiler alınmıştır.

Projemizi destekleyerek öğrencilere bu mutluluğu yaşamasına yardımcı olan ve bizleri de öğrencilerle buluşturarak farklı bir deneyim kazanmamıza imkan veren Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz.

Suyunu Koru Dünyanı Koru

Dünyamız küresel ısınmanın etkileriyle birlikte her geçen gün değişmekte ve eldeki mevcut kaynaklar hızla azalmaktadır. İnsanların mevcut kaynakları koruması adına ilk olarak bilinçli bir tüketici topluluğu farkındalığını oluşturulması gerekmektedir. Atalarımızın söylediği “Ağaç yaşken eğilir” öğütten yola çıkarak özellikle okul öncesi eğitimi alan anasınıfı çağındaki çocuklarda su farkındalığı oluşturmak amaçlanmıştır.

Dünya’ da güvenli suya erişimin ne kadar önemli olduğu ve Ülkemizin su kaynaklarının da giderek azaldığı ve su israfının önüne nasıl geçebileceğimiz konusunda bilgiler verilerek öğrencilerin su konusunda bir farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.

Projemizi destekleyerek öğrencilere suyun önemini anlatmamıza ve çocukların su farkındalığı kazanmalarına yardımcı olan ve bizleri de öğrencilerle buluşturarak farklı bir deneyim kazanmamıza imkan veren Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Merkezi’ne teşekkür ederiz.