Bitki Koruma Bölümü

Program Çıktıları

PÇ1- Mühendisliğin temelini oluşturan matematik, temel bilişim, fen bilimleri ve alandaki mühendislik derslerinden kazandıkları teorik ve uygulama bilgi ve becerilerini mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olur.

PÇ2- Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilme becerisine sahip olur.

PÇ3- Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma becerisine sahip olur.

PÇ4- Bitki Koruma alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip, kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olur.

PÇ5- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.

PÇ6- Bitki zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların teşhisi, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri ile ilgili bilgileri aktarabilme becerisine sahip olur.

PÇ7- Bitki Koruma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olur.

PÇ8- Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gıda güvenliği için tarımsal mücadelede hangi yöntemlerin nasıl kullanılması gerektiği bilgisine sahip olur.

PÇ9- Bitki Koruma uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Bitki Koruma alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ10- Bitki Koruma ile ilgili proje yönetimi, risk analizi yapma ve mücadele şekline karar verme gibi, meslek hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olur.

PÇ11- Mühendislik bilgilerinin yanında, toplum içinde aktif rol alabilme, sanatsal ve kültürel yönlerini sürekli geliştirebilme ve topluma faydalı olabilme bilincine sahip olabilme becerisine sahip olur.