Biyoloji

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz (Öz Görevimiz)

Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz (Öz Ülkümüz)

Nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Değerlerimiz

§  Adalet,

§  Akademik özgürlük,

§  Akılcılık,

§  Bilimsel Özgürlük,

§  Bilimsellik,

§  Bilinçli Özgüven

§  Çağdaş ve yenilikçi

§  Çevreye Duyarlılık

§  Dayanışmacı

§  Değerlere Saygı

§  Çevreye Duyarlılık

§  Dürüstlük

§  Etik ilkelere bağlılık,

§  Girişimcilik

§  Güncellik,

§  Güvenilirlik

§  İnsana Saygı

§  İşbirliği,

§  Kalite

§  Karşılıklı saygı

§  Katılımcılık,

§  Liyakat

§  Öğrenci Odaklılık 

§  Paylaşımcılık

§  Sorgulayıcı Yaklaşım

§  Sorumluluk sahibi olmak

§  Sosyal Sorumluluk sahibi

§  Şeffaflık,

§  Tarafsızlık

§  Toplum yararı

§  Tutarlılık

§  Verimlilik

§  Yaşam Boyu Öğrenme

§  Yenilikçilik ve Öncülük

§  Yüksek Akademik Nitelik