Biyoloji

Program Çıktıları

Bölümümüz Program Çıktıları:

  • PÇ-1 Biyoloji ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanında kullanabilme becerisi.
  • PÇ-2 Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
  • PÇ-3 Biyoloji ile ilgili bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
  • PÇ-4 Biyoloji öğretim programlarında alan dışı ders almış olması.
  • PÇ-5 Biyoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
  • PÇ-6 Biyoloji alanına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.
  • PÇ-7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
  • PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
  • PÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.
  • PÇ-10 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.