Biyoloji

Stratejik Amaç ve Hedefler

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AMAÇ – 1 Bölümün eğitim-öğretim niteliğini yükselterek bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek.

 • Hedef 1: Biyoloji Bölümünün 2021 yılı içerisinde akreditasyon sürecini tamamlamak.
 • Performans Göstergeleri sürecin tamamlanması
 • Hedef 2: Uluslararası değişim programları hakkında öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapmak ve bu konuda teşvik etmek.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
 • Hedef 3: Çift ana dal ve yan dal programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve teşvik etmek.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
AMAÇ – 2 Bütün akademisyenler ve bilim dallarımız arasında iş birliğini teşvik ve temin etmek.
 • Hedef 1: yılda en az 2 kez ortak araştırma alanları arama toplantıları organize etmek,
 • Performans Göstergeleri yıllık toplantı sayıları
 • Hedef 2: yılda en az 1 kez gerçekleştirilecek Bilimsel Araştırma Gezisi düzenlemek
 • Performans Göstergeleri gezi raporu
AMAÇ – 3 Lisans öğrencisi katılımlı araştırma projelerinin sayısını artırmak.
 • Hedef 1: Öğrencilerimize üniversitemiz bünyesindeki BAP Koordinasyon Biriminin desteklediği LKAP programı hakkında tanıtım yapmak.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
 • Hedef 2: Lisans öğrencileriyle TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
 • Hedef 3: Son sınıf öğrencilerinin zorunlu olarak aldığı BY-408 Bitirme Tezi dersinde sorumlu Öğretim Üyesinin denetiminde ilgili araştırma projelerine yönlendirmek.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
 • Hedef 4: Öğrencilerle Toplumsal Duyarlılık Projeleri hakkında bilgilendirme toplantıları yaparak, projelere katılımlarını teşvik etmek.
 • Performans Göstergeleri yıllık öğrenci toplantı sayıları, anket sayıları
AMAÇ – 4 Bölümün bütün bilim dallarının akademik ve bilimsel altyapısını kuvvetlendirmek.
 • Hedef 1: Asistan kadro talepleriyle bölümün akademik geleceğini temin etmek.
 • Performans Göstergeleri kadro istek sayıları
 • Hedef 2: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere tahsis edilmiş 100/2000 doktora projeleri yapmak.
 • Performans Göstergeleri öncelik alanlarda hazırlanan proje sayıları
AMAÇ – 5 Bölümümüzde çıkarılan Anatolian Journal of Biology dergisinin iyileştirilmesi.
 • Hedef 1: yayın hayatına 2020 yılında başlayan dergimizin tarandığı ulusal ve uluslararası indeks sayısını artırmak.
 • Performans Göstergeleri yıllık basılan makale ve atıf raporları
 • Hedef 2: derginin uluslararasılılaşması için gerekli temaslarda bulunmak.
 • Performans Göstergeleri editör kuruluna davet mektupları, katılım sayıları
AMAÇ – 6 Patent sayısını artırmak
 • Hedef 1: patent projeleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak.
 • Performans Göstergeleri yıllık toplantı sayıları, anket sonuçları
 • Hedef 2: patent proje başvuru sayısını artırmak
 • Performans Göstergeleri yıllık proje sayıları
 • Hedef 3: patent başvuru sayısını artırmak
 • Performans Göstergeleri yıllık başvuru sayıları
AMAÇ – 7 SCI, SCI-Exp., indekslerine giren yayın sayısı/ öğretim üyesi oranını yükseltmek
 • Hedef 1: bölümün son iki yıllık ortalama 2,3 olan yayın sayısını yükseltmek
 • Performans Göstergeleri yıllık yayın sayıları
AMAÇ – 8 BAP ve Kurum dışı projelerin sayısını artırmak
 • Hedef 1: Yıllık ortalama 1 proje/akademisyen olan görev sayısını artırmak
 • Performans Göstergeleri proje başvuru/kabul sayıları
 • Hedef 2: Ortak çalışma alanlarını tespit ve temin etmek için toplantılar düzenlenecek.
 • Performans Göstergeleri toplantı sayısı