Eğitim, Öğrenci İlişkileri ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Güleray AĞAR
Prof. Dr. Yusuf KAYA
Prof. Dr. Fatime GEYİKOĞLU
Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TEPE
Ayşe Nur ÜLKER (Öğrenci Temsilcisi)

Görev Tanımı:

  • Her dönem sonunda dersler, öğretim üyesi performansları vb. konularda ilgili analizlerin yapılması, raporlanması
  • Ders değerlendirme anketlerinin incelenerek, önerilerin raporlanması
  • Öğrenci temsilcisinin belirlenmesinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak
  • Öğrenci sorunları, görüş ve önerilerinin tespiti, planlanması ve çözüm önerilerinin yapılması
  • Öğrenci bursları ve iş imkanları ile ilgili çalışmaların yapılması
  • Lisans ve Lisansüstü eğitim- öğretim faaliyetlerinin koordinasyonu