Program Öğretim Amaçları

  • PÖA-1: Biyoloji alanında mesleğinin temel kavramlarını bilen, alanındaki çağdaş teknoloji ve teknikleri takip edip, kendini geliştirebilen, çevresinde ve dahi dünya çapında gözlemlediği ve farkına vardığı biyolojik problemlere çözüm üretebilen, sorgulayıcı düşünce yapısına sahip, mesleki ve bilimsel etik kuralları özümsemiş, sorumluluklarının farkında, özgüveni yüksek bilim insanları yetiştirmektir.
  • PÖA-2: Biyoloji mezunları pedagojik formasyona sahip olanlar gerek özel gerekse milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda Biyoloji öğretmeni olarak çalışabilirler. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı özel ve kamu kuruluşlarında biyolog unvanı ile görev alabilirler.
  • PÖA-3: Mezunlarımız özel analiz laboratuvarlarında, ilaç endüstrisinde, gıda sektöründe, özel eğitim kurumlarında görev alabilirler.
  • PÖA-4: Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı lisans üstü eğitim programları ile akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.