Biyoloji

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet POLAT
Görev Tanımı

  • Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi
  • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oriyantasyon programı düzenlenmesi
  • Gezi, kutlama vb sosyal etkinliklerin programlanması
  • Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonu
  • Bölüm web sayfası, sosyal hesaplar vs. iyileştirilmesi