Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kurul Toplantısı

10 Kasım 2022’de bölüm kurulumuz toplanmıştır. Bölüm hocalarımızın tamamının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, akran değerlendirme için hazırlıkların tamamlanması için aksiyonlar alınmış ve akademik çalışmaların hızlandırılması kararlaştırılmıştır.