Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümü 2009 yılında kurulmuştur. ÇEEİ adı altında kurulan bölüm 4 yıllık lisans programı olarak 2010 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. ÇEEİ bölümü, aynı zamanda, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora öğrencisi alımına başlamış ve halen lisansüstü düzeyde de öğrenim faaliyetlerini yürütmektedir