Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Toplumun üretim ve paylaşımla ilgili sorunlarını birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki farklı yüzü olarak algılayan; çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan; çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirleri, işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirlerle birlikte düşünen çalışma ekonomistleri, sosyal politika ve insan kaynakları uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye’nin önde gelen ve öncelikle tercih edilen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programlarından biri olmak.

Temel Değerler

Emeğin Değeri, Sosyal Adalet, Çalışan Refahı