Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Anabilim Dalları

Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEY

Arş. Gör. Dr. Olcay BESNİLİ MEMİŞ

Arş. Gör. Ensar Balkaya

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Ceyhun Serçemeli (ABD Başkanı)

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Orhan ÇINAR

Doç. Dr. Serkan NAKTİYOK

Arş. Gör. Kübra Bozma

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKALİ (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Seda KAYAPALI YILDIRIM