Cerrahi Anabilim Dalı

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postamgsenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıtkıcan Okur
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postasitkican.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7154) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gölgeli Bedir
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaaysegolgeli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Turgut
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaferda.turgut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/Erzurum

Eğitim