Cerrahi Anabilim Dalı

Cerrahi Anabilim Dalı Hakkında

Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1 küçük hayvan operasyon salonu, 2 küçük hayvan polikliniği, 1 büyük hayvan polikliniği, 1 büyük hayvan operasyon salonu, 1 anesteziden uyanma ve reanimasyon odası, 1 at yatırma ve uyandırma odası, röntgen birimi ve görüntüleme odası bulunmaktadır.

Cerrahi Anabilim Dalı’nda pet ve egzotik hayvanların yumuşak doku, ortopedik hastalıklar, nöroloji, göz, kulak ve diş hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri ile birlikte fizyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. At ve sığırların yumuşak doku ve ortopedik cerrahi hastalıklarının muayene, tanı, medikal ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.