Cerrahi Anabilim Dalı

Tarihçe

Veteriner Cerrahisi Anabilim Dalımız, 30 Mayıs 1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kuruldu. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda Dr. Öğr. Üyesi Sıtkıcan OKUR, Dr. Öğr. Üyesi Ferda TURGUT, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÖLGELİ BEDİR görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız 9 doktora ve 17 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.