Cerrahi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon: Anabilim Dalınızın vizyonu, EAEVE kriterlerine uygun olarak eğitim düzeyi ve kalitesini artırmayı hedefler. Bu, uluslararası alanda rekabet edebilir bir düzeye ulaşmayı amaçlayan bir perspektifi ifade eder. Ayrıca, klinik şartları iyileştirerek hasta tedavisi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Misyon: Anabilim Dalınızın misyonu, birkaç önemli hedefi içermektedir:

 1. Eğitim Öğretim Faaliyetleri:
 • Dünya standartlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirme.
 • Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kullanabilen nitelikli veteriner cerrahi uzmanları yetiştirmek.
 1. Halk Sağlığı:
 • Veteriner halk sağlığı kapsamında zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.
 • Koruma ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.
 1. Bilimsel ve Sosyal Gelişmeleri İzleme:
 • Konu ile ilgili bilimsel ve sosyal gelişmeleri izlemek.
 • Teşhis ve tedaviye yönelik yeni araştırmalar yapmak.
 1. Etik İlkeler ve Yaşam Boyu Öğrenme:
 • Etik ilke ve tutuma sahip profesyoneller yetiştirmek.
 • Öğrencilere yaşam boyu öğrenmeyi benimsetmek.
 1. Katma Değer ve Ekonomiye Katkı:
 • Hayvan sağlığına ve hayvancılık ekonomisine katkıda bulunmak.

Bu misyon ve vizyon ifadeleri, anabilim dalınızın genel amacını, hedeflerini ve değerlerini açıkça belirtir. Bu çerçevede, öğrencilere sağlık, bilim, etik ve teknoloji alanlarında güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.