Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Atık Yönetiminde Depozito Yönetim Sistemi

Üniversite Kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi. Toplantıya; Atık yönetimini sürdürülebilir bir şekilde yürüten en iyi uygulama örneği olan 7 üniversite arasında seçilen Üniversitemiz adına Müdürümüz Prof. Dr. Zeynep Ceylan katıldı.

“Üniversite kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının ve Depozito Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye Genelinde Standart Uygulamaların Geliştirilmesi” projesi kapsamında projenin, en iyi atık yönetimini sürdüren 7 pilot üniversitedeki uygulamalarını değerlendirmek üzere 13 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Çevre Ajansı heyeti, Bakanlık temsilcileri ve üniversitelerin sıfır atık temsilcileri ile koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.

Proje kapsamında farklı temsiliyet sınıflarına sahip 8 pilot üniversite ile sıfır atık uygulamaları hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, sıfır atık yönetim sistemi kurmak, uygulama süreçlerini gözden geçirmek ve uygulamalarını daha iyi bir seviyeye getirmek isteyen üniversiteler için referans niteliğinde olacak kılavuz dökümana ilişkin başlıklar tartışılmıştır.

Toplantıda, üniversite kampüslerinde sıfır atık uygulamalarının öğrencilere benimsetilmesi ve davranış değişikliğine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen uygulamalar değerlendirilmiş ve üniversite temsilcileri bu konudaki faaliyetlerini sunmuştur. 

Proje, atık üretiminin azaltılması, üniversite kampüslerinde sürdürülebilir bir sıfır atık sisteminin kurulması ve standart uygulamaların hayata geçirilmesini hedeflemektedir.