Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

TV Programlarımız

18 Haziran 2021/ Evsel Atık İlaçların Yönetimi, Atık İlaçların Toplanarak Enerjide Kullanımı

20 Eylül 2021/Kullandığımız Hijyen Malzemelerinin Atık Oluşumuna Katkısı Nedir?