Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

UN-SDSN

TANINIRLIK VE ULUSLARARASILAŞMAYA YÖNELİK BİR HAMLE DAHA… ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UN-SDSN GLOBAL NETWORK ÜNE DAHİL OLDU.

Detaylar için tıklayın...
Detaylar için tıklayın...

 

Atatürk Üniversitesi, küresel bir bilimsel ve teknolojik uzmanlık ağı olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının (Sustainable Development Solutions Network-SDSN) üyeleri arasında yerini aldı.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkili alanlarda eğitim, farkındalık, iş birlikleri ve çözüm girişimleri konularında faaliyet gösterecek ağın bir parçası olarak yeni iş birlikleri ve fırsatlar için önemli bir gelişmeye imza atan Atatürk Üniversitesi, uluslararası ağda Türkiye’yi temsil eden 28 kurumdan biri oldu.

Global bir network olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (United Nations- Sustainable Development Solutions Network) (UN-SDSN); yerel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma için uygulanabilir çözümleri desteklemek amacıyla akademi, sivil toplum ve özel sektörden bilimsel ve teknik uzmanları bir araya getirerek 2012’den beri BM Genel Sekreterliği himayesinde dünya çapında gerçekleştirilen faaliyetlere destek oluyor. Birleşmiş Milletlerin küresel girişimi Sustainable Development Solutions Network, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ve Paris İklim Anlaşmasının uygulanması da dâhil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için pratik çözümleri teşvik etmek için küresel bir bilimsel ve teknolojik uzmanlık ağı olarak tanımlanıyor.

Küresel ağın yanı sıra ulusal ağları da içeren bu yapının bir üyesi olmak için alan uzmanlığı, yetkinlik, vizyon ve misyon gibi pek çok kurumsal yetkinliğin açıklandığı detaylı bir başvuru gerçekleştirilmesi ve bu başvurunun SDSN Network Strategy Council tarafından değerlendirilmesi sürecine dahil olan Atatürk Üniversitesi ise söz konusu değerlendirme sürecini başarıyla geçerek Sustainable Development Solutions Network ağının ve SDSN Türkiye Ulusal Ağının bir üyesi olmaya hak kazandı.

SDSN, Üyelerine Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Altyapısı Sunuyor

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının desteklenmesi için entegre yaklaşımlar içerisinde yer alan bilimsel yaklaşımlar ve çözümler altyapısı oluşturan UN-SDSN ağının, Atatürk Üniversitesinin tanınırlığının artmasına ve uluslararasılaşmasına büyük bir katkı sunacağını belirten Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Atatürk Üniversitesinin kendi uhdesi içerisinde yürütmüş olduğu eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyonlarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına göre 18.12.2019 tarih ve 128 sayılı Üniversite Senato Kararı ile planladığını söyledi.

UN-SDSN Networküne dahil olmanın üniversiteye sağlayacağı katkıları aktaran Prof. Dr. Ceylan şunları kaydetti: “SKA’lar baz alarak yapılan araştırmalar, projeler, makaleler, ders içerikleri ve benzeri tüm etkinliklerin ağ üzerinden dünyaya hızla duyurularak üniversitenin tanınırlığının artmasını sağlayacak. GreenMetric Sertifikasyonu puanlamalarında pozitif katkılar yapmasına, uluslararası etkinliklerden (global ölçekte yapılacak konferanslar, kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar vb.) anlık haberdar olup katılım sağlamak suretiyle üniversite adına sürdürülebilir güncellenmenin sağlanmasına ve üniversitelerin SKA’ları baz alarak yaptığı çalışmalar ile etkinliklerin çok hızlı bir şekilde entegre edilerek Türkiye geneli puan artışında kümülatif katkı sunmasına vesile olacak bu hamle, Atatürk Üniversitesi için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle bizlere her konuda destek olan ve üniversitemizin böylesine önemli bir alanda var olmasını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’den 28 Kurum Network İçinde Yer Alıyor

6 kıtada 50 ağa sahip olan ve bünyesinde 1778 kurum barındıran UN-SDSN’ye 2021 yılında Türkiye üniversiteleri arasında 11’i devlet olmak üzere toplamda 21 üniversite üyeyken, 2022 yılı başvuruları açıklandığında network içerisindeki üniversitelere ilave olarak aralarında Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı 3’ü devlet, 4’ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 7 üniversite yer aldı.