Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

VİZYON

Merkezimiz ülkemizde kurulan ilk Çevre Sorunları Araştırma Merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Merkezimiz 2021 yılı itibari ile 43. kuruluş yılını kutlamaktadır. Merkezimizin vizyonu, Atatürk Üniversitesi “Yeni Nesil Üniversite” vizyonu çerçevesinde bölgemizin sorunları öncelikle olmak üzere çevre sorunlarının çözümünde sürdürülebilir bilimsel çözümler sunan bir kurum olmaktır.

 
MİSYON
 
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş amacı; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler, aynı kanunun 12/g maddesinde ve 37. maddesinde belirtiler esaslar doğrultusunda Çevre Sorunları konusunda araştırma, meslek içi eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca merkezin görevleri aşağıda sıralanmaktadır.
 
1-Yeni nesil üniversitenin çevresel sorunlara sıfır atık yaklaşımı ile teorik ve uygulamalı çalışmalarla bilgi üretmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak.
2-Çevre sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, gerektiğinde resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
3-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından araştırılması istenen konularda onlara yardımcı olmak ve gerekli incelemeleri yapmak.
4-Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması amacıyla seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik özellikte araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.
5-Yurtiçi ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara temsilci göndermek.