Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

E-Atık Yönetimimiz

2010 yılından itibaren bulundukları coğrafyada topluma rol model olarak yön veren dünya üniversitelerini Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Eğitim ve Araştırma kategorilerinde; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliklerine göre sıralayan UI GreenMetric WUR Sistemi; 14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü’nde ilk kez dünya çapında üniversiteleri Sürdürülebilir E-Atık Yönetimlerine göre sıralamaya aldı.

Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun 20.01.2020/2-17 sayılı kararınca kurulmuş olan Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğü yönetiminde 2021 yılından 2022 yılına kadar olan süreçte altyapı oluşturma çalışmalarını tamamlayarak, E- Atık Yönetimine başlayan üniversitemiz; senato kararı ile 2023 yılında kurulan Elektronik Cihaz Onarım Koordinatörlüğü işbirliği içerisinde sürdürülebilir E-Atık yönetimini devam ettirmektedir.  Atık durumuna gelmiş elektronik cihazlardan, gerekli ekipmanların teminini E-Atık Depomuzdan sağlayan Elektronik Cihaz Onarım Koordinatörlüğü cihaz bakım ve onarımlarını yapmaktadır.

Böylelikle Üniversitemizde uygulanan ve 10 R’den oluşan Atık Yönetim hiyerarşisinde “Repair (tamir et)” basamağı uygulanmaktadır.

Uluslararası çapta 57 üniversite içerisinde 27. sırada yer alırken; Türkiye’den katılan ve Sürdürülebilir E-Atık Yönetimini sürdürülebilir olarak devam ettirebilen 8 üniversite arasında 5. sıraya yerleşti.