Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Planı Çalıştay Serisi

Atatürk Üniversitesinde iç ve dış paydaşların katılımıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Planı Çalıştay serisinin ilk aşaması gerçekleşti. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SDG) tümünü ele alan çalıştay serisi, iç ve dış paydaşların katılımıyla 4 gün boyunca Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi koordinatörlüğünde Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde düzenlendi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Atatürk Üniversitesinin strateji ve eylem planını oluşturmak amacıyla her bir amaca yönelik 16 farklı çalıştay düzenlendi. Her bir çalıştay, alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde tamamlandı. Farklı sektörlerden uzmanlar bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Çalıştaylar ayrıca, en iyi uygulamaların paylaşılmasına, stratejilerin tartışılmasına ve iş birlikli eylem önerilerinin geliştirilmesine olanak sağladı.

165 İç Paydaş ve 84 Dış Paydaş Katıldı

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaylara; akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra, bölgeyi ve şehri temsilen kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 165 iç paydaş ve 84 dış paydaşın katıldığı çalıştay, farklı bakış açılarının bir araya gelmesini sağlayarak kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulundu. Her bir çalıştayda o hedefe özgü konular ele alındı ve ilgili sektörlerden uzmanların bir araya gelerek çözüm önerilerini tartıştığı oturumlar düzenledi.

Çalıştaylarda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için bölge ve şehrin sorunlarına çözüm üretmeye dönük Atatürk Üniversitesine özgü strateji ve eylem planı geliştirmek ve bu bağlamda yeni iş birlikleri oluşturmak hedeflendi.

İnsanlığın Geleceği İçin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ele Alındı

Çalıştaylarda temiz enerji kullanımının teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, açlıkla mücadele, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kadınların toplumdaki rolü, barış ve adalet, sağlık, eğitim, ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehirler ve yerleşimler, sanayi ve inovasyon, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, yoksullukla mücadele, su ve kara ekosisteminin korunması başlıklarıyla tümü sürdürülebilir kalkınma amaçları ele alındı.

Söz konusu 16 çalıştayda her bir sürdürülebilir kalkınma amacı için özel olarak oluşturulan gruplar, kapsamlı çalışmalar yürüterek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, gereken adımların belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulması için bir dizi öneri ortaya çıkarıldı. SDG17 Amaçlar için Ortaklıklar çalıştayında, bu önerilerin etkin bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesi için tartışmalara açılarak devam edecek.

Düzenlenecek SDG17 Amaçlar İçin Ortaklıklar Çalıştayında Önerilerin Ayrıntıları Tartışılacak

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının etkin bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesi için üniversite üst yönetiminin de dahil olacağı SDG17 Amaçlar İçin Ortaklıklar çalıştayında, önerilen stratejilerin uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme yapılarak, olası engelleri belirlemek ve uygulama sürecini yönlendirmek için bir ortam sağlanacak. Ayrıca çalıştayda önerilen stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanması için gereken kaynakların belirlenmesi ve finansman mekanizmalarının oluşturulması ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik politika düzenlemeleri ve mevzuatın güçlendirilmesi gibi konuların da ele alınacağı çalıştayda katılımcılar, bu stratejilerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde nasıl uygulanabileceğini, ilgili paydaşların nasıl iş birliği yapabileceğini ve sonuçları takip etmek için nasıl bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulabileceğini tartışacaklar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ele alan çalıştay serisine aktif bir şekilde katılarak programın başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan iç ve dış paydaşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için çok sayıda paydaşın iş birliği yapmasının önemine değindi.

Tüm paydaşların katılımıyla, farklı bakış açılarının bir araya geldiğini ve çeşitli deneyimlerin paylaşıldığını aktaran Rektör Çomaklı, üniversite yönetimi olarak, çalıştay serisinin başarısında katılımcıların değerli katkılarının olduğunu ve ortaya çıkan strateji ve eylemlerin uygulanmasında paydaşların desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

“Paydaşlarımızla İş Birliği İçinde Sürdürülebilirlik Konusunda Daha Fazla Projeye İmza Atacağız”

Prof. Dr. Çomaklı: “Katılımcılarımızın çalıştay serisi sırasında sundukları fikir ve öneriler, Üniversitenin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çabalarına da katkı sağlayacak. Bu paydaşlar, Üniversitenin öğrenci, öğretim üyesi ve personeliyle birlikte sürdürülebilirlik odaklı projelerde iş birliği yapma potansiyeline sahip. İç ve dış paydaşların çalıştaylarda gösterdikleri aktif katılım, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma çabalarında önemli bir itici güç. Bu katılım, farkındalığı artırmak, stratejileri güçlendirmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için birlikte çalışma fırsatı sunuyor. Paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürülebilirlik konusunda daha fazla projeye imza atacağız ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

SKA-12 “Sorumlu Üretim ve Tüketim”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Planı Çalıştay serisinde Müdürümüz ve Koordinatörümüz Prof. Dr. Zeynep CEYLAN moderatörlüğünde;

Dış Paydaş olarak;

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Bşk. Sn. Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN,

Erzurum OSB Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Bşk. Sn. Murat URKUÇ yerine Sn. El. Müh. Yunus Emre ALKAN,

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bşk. Sn. Hakan ORAL’ın yerine Bşk. Yrd. Sn. Turhan DİNLER

MÜSİAD Bşk. Yrd. Sn. Yasin ACAR

MÜSİAD Kadın Kolları Bşk. Yrd. Sn. Zeynep POLAT

ETÜ, İİBF, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi; Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KAPLAN,

İç Paydaş olarak;

İİBF Dekanı ve  İktisat Politikası Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Sn. Prof. Dr. Vedat KAYA,

Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet ÇELİK,

Fen Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı Sn. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdullah Emre ÇAĞLAR

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve  Teknokent Bşk. Yrd. Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yakup UZUN’ un katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda SKA-12 Sorumlu Üretim ve Tüketim amacını gerçekleştirmek adına yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılarak raporlar tutuldu.