Ebelik

Tarihçe

Atatürk Üniversitesinde ebelik eğitimi  1992 yılında Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ön lisans düzeyinde başlamıştır. 21.11.1996 tarihinde okulun eğitim süresi  4 yıla çıkarılarak ebelik eğitimi lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır. İlgili okulun adı da Erzurum Sağlık Yüksek Okulu olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında ilgili yüksekokulun tüm öğrencileri, akademik ve idari personeli Sağlık Bilimleri fakültesine aktarılmıştır.  Ebelik Bölümü öğrencileri teorik derslerde öğrendikleri bilgileri öğretim elemanları gözetiminde öncelikle beceri laboratuarında daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Şehir hastanesinde,  toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde uygulama alanına aktarmaktadırlar.