Ebelik

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Misyon

“Hayatın Hizmetinde”

Toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için, Dünya standartlarında gelişen bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından faydalanarak, öğrenme ve sürekli gelişmeyi amaç edinen, ekip çalışması yapabilen, ailenin ve toplumun etik değerlerine saygılı eleştirisel düşüncelere açık araştırmacı ve kendini sürekli yenileyebilen, Ülkemizin  ihtiyacı olan nitelikli ebeler yetiştirmektir.

 

Vizyon

“Hep İleriye”

Bilim ve teknolojideki son gelişmelerin eğitim, araştırma ve uygulamaya yansıtılarak lisans ve lisanüstü eğitimde öğrenci merkezli hizmet sunan, ulusal ve uluslararası araştırmalarla toplum sağlığına duyarlı ve gelişimi için evrensel düzeyde katkı sağlayan, başta tüm bireyler olmak üzere özellikle anne ve çocuk sağlığının korunması, geliştirilebilmesinde etkin bireylerin yetiştirildiği alanında örnek gösterilecek ve tercih edilecek, yenilikçi bir bölüm olmak.