Endüstri Mühendisliği

STAJ MÜLAKAT DUYURUSU

Staj mülakatları 30 Ekim Pazartesi günü saat 09:30 ile 12:00 arasında 10 dakikalık bölümler halinde yapılacaktır. Mülakat günü, mülakat listesine öğrencilerimiz isimlerini yazacaklar ve yazdıkları sıraya göre mülakata alınacaklardır.

Staj mülakatlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Staj defterinizin son sayfasında staj yerindeki endüstri mühendisinin isim, soyisim, iletişim vb. bilgileri yer almalı ve ilgili sayfa endüstri mühendisine imzalatılmalıdır.

Mülakata geldiğinde aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili eksik tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz mülakata katılamayacaklardır.

  1. Ciltlenmiş staj defteri (spiral olmayacak): Her sayfası imzalı, staj günlerine göre dağılım çizelgesi ise imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalıdır. Her soru değil her sayfa imzalatılmalıdır.
  2. Staj değerlendirme formu: Fotoğraflı ve kapalı zarfta olmalıdır.
  3. 17. staj sorusuna ait hazırlanan ara yüz, kodlar vb. çalışır halde CD içerisinde teslim edilecektir.
  4. Zorunlu staj formu: Bütün imzaları eksiksiz olmalıdır.
Staj DurumuMülakat tarihleri
Normal zamanında yapılan stajlar (Derslerine devam eden öğrenciler)30 Ekim Pazartesi Saat: 09:30-12:00
Mezun durumunda olan öğrencilerin stajları (Staj dışında dersi kalmayanlar)Staj bitimindeki ayın 10. veya 20. gününde, bu günler tatilse takip eden ilk iş gününde
Staj sonrası tek derse girecek olanlarArş. Gör. Ferhat YUNA’ya (ferhat.yuna@atauni.edu.tr) konu ile ilgili mail gönderilmesi gerekmektedir.