Endüstri Mühendisliği

İME Uygulama ve Değerlendirme Süreci

İşletmede Mesleki Eğitim (İME) ile ilgili gerekli güncel (23.10.2023) bilgi ve formlar aşağıda verilmiştir:

İME Tercih Formu 25.10.2023 tarihinde eklenmiştir.