Endüstri Mühendisliği

Eğitim Amaçları

Endüstri Mühendisliği programı eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir

  1. Kamu veya özel kuruluşlarda; üretim, planlama, kalite kontrol, Ar-Ge, yönetim, satış ve çeşitli pozisyonlarda Endüstri Mühendisi olarak çalışırlar veya kendi şirketlerini kurarlar.
  2. Endüstri Mühendisliği ile ilgili disiplinlerde veya disiplinler arası alanlarda üniversitelerin lisansüstü programlarına devam ederler ve akademik araştırmalarda yer alırlar.